život

Život je tragédie pro toho, kdo cítí, a komedie pro toho, kdo myslí.