život

Došli slova, došli věty a ty verše došli taky.