zdravotnictví

Naše zdravotnictví bude zreformované tehdy, až na dveřích ordinace bude místo nápisu NEKLEPAT tabulka s nápisem VÍTEJTE!