věda

V době publikování teorie relativy jí rozumněli tři vědci, ze kterých dva z nich s ní nesouhlasili.