Test uchazeče pro práci v CIA

Test uchazeče pro práci v CIA

Přihlášení jsou dva muži a jedna žena . První muž dostane revolver a
instrukci:
„V CIA potřebujeme odvážné lidi bez zábran. Ve vedlejší místnosti je vaše žena. jVstoupíte tam a zastřelíte ji.“
Chlapíkovi se rozklepou kolena:
„To přeci nemůžu! Nedokážu zabít svoji ženu!“
Neprošel.
Druhý muž dostane také revolver a stejné instrukce. Zbledne, ale vezme revolver a vstoupí do místnosti.Po chvilce ticha vyjde ven celý rozsypaný:

„Ne!To nedokážu!“
Škoda.
Na řadu přijde poslední uchazečka. Dostane rovněž revolver a instrukci:
„Ve vedlejší místnosti je váš manžel. Zastřelte ho.“
Žena vezme revolver, vejde do místnosti a zavře dveře.Zazní třináct výstřelů a pak ještě několik tupých úderů.Po chvíli se dveře otevřou a uchazečka
zaječí:

„Vy hajzlové! Vy jste mi tam dali slepý! Musela jsem ho umlátit židlí!“