Umění žít

„Umění žít spočívá z devadesáti procent ve schopnosti vyjít s lidmi, s nimiž nelze vyjít.“ Samuel Goldwyn +31.1.1974

Citát o životě od Richarda Gera

Nikdo z nás odtud nevyvázne živý, tak přestaň být na sebe příliš přísný. Vychutnávej si skvělá jídla a pití. Procházej se na slunci. Zaplavej si v moři. Řekni pravdu, kterou nosíš ve svém srdci a schováváš ji jako nějaký poklad. Buď praštěný. Buď milý. Buď vtipný. Buď svůj. Není čas …

Indiánská moudrost

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka k ohni a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu:,,Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, žárlivost, závist smutek, sobeckost, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebelítost, ego a falešnost. …