Citát o autoritách

V každé kultuře na planetě jsou děti vedené k respektu k autoritě. Ale nikde je neučíme rozdílu mezi spravedlivou autoritou, která zaslouží respekt, a nespravedlivou, která zaslouží rebelii.

revoluce

Jsem voják, dítě revoluce, vyšlý z lůna lidu. Nestrpím, aby mě někdo urážel jako nějakého krále.

revoluce

Až budoucnost nám poví, zda by pro blaho Francie nebylo lepší, kdybych já a Rousseau nikdy nežil.