pravda

Říci, co si myslím, je mnohdy největší bláhovost a mnohdy největší umění.