omyl

Mezi jinými nevýhodami smrtelné povahy je i ta slepota mysli, že nejenom jsme nuceni dopouštět se omylů, ale svoje chyby i milujeme.

omyl

Dějiny názorů člověka nejsou ničím jiným než dějinami jeho omylů.