odvaha

Dojde-li k boji, hleď zvítězit ať to stojí cokoli!