Báseň o lásce

Láska je jako slza, která ti stéká po tváři do tvých dlaní, které skrývají tvůj smutek. Láska je jako vráska na obličeji, která ukazuje na celý svět. Láska je jako hláska, která vyzní z tvých úst a která se nese v dáli až do mých snů. Láska je kráska, která …

Báseň o lásce

Láska je bezedná propast, která snad v pekle ústí. Proto zachvívá se, kdo na jejím pokraji se octnul, a přec vrháme se do ní s šílenou radostí!

o lásce

Už vím kam chodí slunce spát A proč luna vstává Do tmy, chladu, vzpomínek A proč mi sílu dává Nezešílet bez Tvých doteků Teď hledím na Tvou krásnou tvář Na Tvé oči nádherné V kterých jsem se ztratil dávno Teď vyslyš tichá slova mé Že chybíš mi jak letní ráno …