počítače

Lidé se dělí do dvou skupin. Na ty, kteří rozumějí binární soustavě a na ty, kteří mají pravidelně sex.