manipulace

Proč mě nutíš dělat věci které neumím, dosáhnout něčeho o co nestojím, způsoby které se mi příčí, abych se zalíbila lidem kteří mě ničí?