management

Automatický generátor manažerských doporučení: – se znalostí věci neutralizovat polymorfní paradigmata – kolektivně harmonizovat vertikální dodavatelské řetězce – koncepčně anticipovat kognitivní premisy – razantně stimulovat dominantní e-služby – objektivně kvantifikovat inverzní determinanty – symbioticky identifikovat existující kombinace – skokově vizualizovat kolaborativní e-business – kvalifikovaně extrapolovat interdisciplinární infrastrukturu – cíleně klasifikovat …