Židovský vtip – přijde Khon za Roubíčkem

Přijde Khon za Roubíčkem a stěžuje si: „Svět se žene do zkázy. Představějí si: můj syn se dal pokřtít!“ „Mně budou něco povídat!“ na to Roubíček. „Můj syn némlich to samé! Dal se minulej tejden pokřtít!“ „S tím by se mělo něco dělat,“ uvažuje Khon. „Pojďme za rabínem!“ Přijdou tedy …