ctižádost

Který člověk by se nechtěl dát ubodat dýkami, aby před tím byl Caesarem?