žena a muž

Ženy dokážou udržet přátelství s mužem po celý život bez větších citů. Kdežto muž nedokáže mít přátelství delší dobu bez citů a všeho dění, co se pak ve vztah mění.

láska

Láska a nenávist jsou extrémy téhož citu; nikdo nedovede jiným opovrhovat prudčeji než ten, kdo ho dříve nesmírně miloval.

city

Je zvláštní jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali co cítíme.

city

Nejčastěji se stává, že člověk přisuzuje druhým jen takové city, kterých je sám schopen.