moudro

Jen snažit vyvarovat chyb se můžeš, avšak nikdy se nesnaž měnit a buď tím kým jsi.

chyby

Děláte pokrok, jestliže každá chyba, kterou uděláte, je nová.