láska

Muž pociťuje dlouhé obléhání jako pokořující, ženě přispívá ke slávě.
láska

Jestliže jsme si láskou ženy jisti, zkoumáme její krásu: pochybujeme-li o jejím srdci, nemáme kdy se starat o její obličej.
život

Korábem života zmítají všechny větry a bouře, není-li zatížen nákladem práce.