Roubíček utíká ze Sovětského svazu

Utíká takhle Roubíček ze Sovětského Svazu a na hranicích mu celníci najdou v kufru bustu Lenina. Ptají se Roubíčka : „Co to je ?“ „To se ptají špatně,“ povídá Roubíček,“měli by se spíš zeptat, kdo to je? – To je Lenin ! Zachránce proletariátu celého světa, zakladatel mé milované vlasti, Sovětského Svazu, génius, který naplnil Marxovy myšlenky…“ „Dobře, můžete jít…“, říkají celníci. Na izraelské hranici celníci u Roubíčka v kufru znovu najdou Leninovu bustu a ptají se ho: „Co to je ?“ „To se ptají špatně,“ povídá Roubíček, „měli by se spíš zeptat, kdo to je? – To je Lenin ! Ten šílenec, co přivedl polovinu světa do chudoby, největší zločinec dvacátého století, nastrčená figurka, která aby pomohla Němčourům…“ „Dobře, můžete jít…“ říkají celníci. Roubíček přijede ke svým příbuzným a když si vybaluje věci, jeho synovec si všimne Leninovy busty a ptá se Roubíčka: „Strýčku, kdo to je ?“ „Ale to se ptáš špatně, synovče, měl by ses spíš zeptat co to je? To je pět kilo zlata !“