Winston Churchill – výrok o rodině

Winston Churchill – První polovinu života stráví člověk tím, aby se zbavil falešných představ o svých předcích, druhou tím, aby je vštípil svým dětem.