Přijímací pohovor u společnosti Google

Přinášíme vám výběr nejzajímavějších ze 140 otázek, na které se firma Google ptá uchazečů o pracovní místo. Podívejte se na otázky z pohovorů, které potrápí i ty nejkvalifikovanější uchazeče. Odpovědi na tyto otázky se dozvíte později.

Žebříčky oblíbenosti zaměstnavatelů zná každý. Google má dlouhodobě pověst firmy, která svým zaměstnancům nabízí velké výhody ať už v rámci vzdělávání nebo odpočinku. Dostat se ale do této firmy není vůbec jednduché a projít pohovorem znamená pořádně se potrápit. Naštěstí pro uchazeče Lewin Lin, jehož klienti se o práci v Google ucházeli, zveřejnil 140 otázek, na které se firma uchazečů ptá.

Kolik golfových míčků se vejde do školního autobusu?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Touto otázkou firma sleduje, jestli uchazeč dokáže vysvětlit klíčové kroky vedoucí k řešení úkolu.

Jednou z možností byla úvaha typu: Školní autobus je přibližně 8 stom široký, 6 stop vysoký a dlouhý je 20 stop. Znamená to, že jeho objem je 960 kubických stop.

Jeden golfový míček má objem 2,5 kubického palce (4/3*pi*0,85), jestliže poloměr míčku je 0,85 palce.

Když vydělíme 1,6 milionů kubických palců objemem jednoho míčku, vyjde nám 660 000 míčků v jednom autobusu. Když však přihlédneme k vybavení autobusu a tvaru a tvaru míčku, sníží se nám počet na přibližně 500 000 golfových míčků.

Jedna stopa je 30,5 cm. Jeden palec je 2,54 cm.

Kolik by vás stálo, kdybyste nechali umýt všechna okna v Seattlu?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Tohle je jedna z otázek, kde má uchazeč říct jednodušší odpověď, než jakou otázka zdánlivě vyžaduje. Uchazeč může říct: Deset dolarů za jedno okno.

V zemi, kde lidé chtějí jen chlapce, každá rodina má tolik dětí, dokud se nenarodí chlapec. Když se narodí dívka, mají další dítě. Když se narodí chlapec, další dítě už nemají. Jaký je poměr chlapců a dívek v této zemi?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Nad touto otázkou vznikají debaty, nicméně jedním ze správných řešení může být i tohle:

Představme si, že máme 10 párů, které mají 10 dětí. Z toho je 5 dívek a 5 chlapců.

Pět párů, kterým se narodily dívky, bude mít dalších 5 dětí. Polovina (2,5) budou dívky a druhá polovina (2,5) budou chlapci. Přidáme 2,5 chlapce k 5 už narozeným a 2,5 dívky k 5 narozeným dívkám. Dohromady bude 15 dětí, 7,5 chlapce a 7,5 dívky.

Když budeme tímto způsobem postupovat, pořád nám bude vycházet stejný poměr dívek a chlapců.

Kolik ladičů pian je na celém světe?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Piano je potřeba naladit jednou za týden a naladit ho trvá hodinu. Ladič pian pracuje 8 hodin denně, 5 dní v týdnu a dokáže tak naladit 40 pian za týden. Odpověď by tedy mohla být, že je potřeba jednoho ladiče na každých 40 pian. Tento úkol zná i Wikipedie jako Fermiho problém.

Proč mají kryty na kanalizaci kulatý tvar?
Pracovní pozice: softwarový inženýr

Odpověď: Kvůli tomu, aby nepropadl skrz otvor kanalizace.

Navrhni evakuační plán pro San Francisco.
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Tato otázka opět zkouší, jaký přístup k řešení zvolí uchazeč. Správná odpověď by mohla znít: Na jaký typ katastrofy se připravujeme?

Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Hodinové ručičky se překryjí 22krát.

00:00

1:05
2:11
3:16
4:22
5:27
6:33
7:38
8:44
9:49
10:55

12:00
13:05
14:11
15:16
16:22
17:27
18:33
19:38
20:44
21:49
22:55

Potřebujete si ověřit, jestli váš kamarád Bob, na vás má správné telefonní číslo, ale nemůžete se ho zeptat přímo. Musíte napsat otázku na lístek, který dáte Evě. Ona ho odnese Bobovi a s odpovědí ho přinese nazpět vám. Co musíte napsat na lístek, kromě přímé otázky, aby jste si byli jistí, že Bob dešifruje váš vzkaz a Eva si vaše číslo nepřečte?
Pracovní pozice: softwarový inženýr

Odpověď: Jestli postřebujete jenom zjistit, zda má Bob správné číslo, vzkažte mu, ať vám v určitou dobu zavolá. Když nezavolá, nemá na vás správné číslo.

Jste kapitánem pirátské lodě a vaše posádka bude hlasovat, jak se rozdělí kořist. Když s vaším návrhem na rozdělení bude souhlasit méně než polovina pirátů, zemřete. Jak byste kořist rozdělili, abyste dostali dobrý podíl a záreveň se zachránili?
Pracovní pozice: inženýrský management

Odpověď: Rozdělte kořist jen mezi 51 % posádky.

Máte osm míčů stejné velikosti. Sedm z nich má stejnou váhu a jeden váži trochu víc. Jak zjistíte, který z nich má jinou hmotnost, když máte rovnoramennou váhu a jen dva pokusy?
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Vezměte 6 míčů a na každou stranu vah položte 3 míče. Když jeden těžší míč není v této skupině vybraných, váhy se nepohnou. Druhým vážením lehce zjistíte, který ze dvou zbylých je těžší.

Pokud těžší míč byl mezi vybranými, dokážete zvolit trojici, ve které se nachází. Ze tří vyberete dva míče a dáte je na váhy. Jestli je těžší míč na vahách, hned vidíte, který to je. Jestli ne, je jasné, že nejtěžší je třetí míč.

Vysvětlete databázi třemi větami vašemu osmiletému synovci.
Pracovní pozice: produktový manažer

Odpověď: Pointou v téhle úloze je, aby uchazeč ukázal schopnost vysvětlit komplexní myšlenku v jednoduchém jazyce. Mohlo by to znít takhle: Databáze je stroj, který si pamatuje hodně informací o hodně věcech. Lidé je používají, aby si pamatovali tyto informace. Běž si hrát ven.