Porno Priest Sex v Katolická církev

Ale neexistuje jiná možnost, než že do mě vstoupil Duch svatý, protože jsem v životě sex s žádným mužem neprovozovala. V tuto chvíli je však na stole stále možnost, že žena mluví pravdu a nás za pár měsíců čeká další příchod Spasitele. Pokud by se ale prokázalo, že za celým incidentem stojí tamní kněz, potýkala by se církev s problémem mnohem větších rozměrů.

Napsat komentář