politika

Aktuální parafráze: „Přemluv tátu ať nekrade.“