cíl

Žít smysluplně znamená zaměřit se na něco hodnotného. Není důležité nepodaří-li se cíle dosáhnout.