Vtip ze života

Žena se dívá na DVD a z ničeho nic začne křičet: „Nedělej to, nechoď tam! utíkej z toho kostela, ty krávo!“ Z pokoje se ozve manžel, proboha, na co to koukáš? „Ále, na naše video ze svatby.“

Indiánská moudrost

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka k ohni a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu:,,Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, žárlivost, závist smutek, sobeckost, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebelítost, ego a falešnost. …