Indiánská moudrost

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka k ohni a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka. Řekl mu:,,Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, žárlivost, závist smutek, sobeckost, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebelítost, ego a falešnost. …

Válečný zpravodaj

Válečný zpravodaj John Cleese: Angličané se vzhledem k … hrozbám z poslední doby cítí ohroženi a zvýšili proto stupeň pohotovosti z „Rozladění“ na „Namíchnutí“. Stupeň pohotovosti však může být brzy znovu zvýšen na „Podráždění“ nebo dokonce na „Mírné naštvání“. Angličané nebyli „mírně naštvaní“ od roku 1940, kdy během bombardování Londýna …