optimismus

Dokud není všechno ztraceno, není nic ztraceno.