Odcházím bydlet k mamince – Ach ti muži!

Odcházím k mamince - citaty.org

Moje manželka nechala na lednici vzkaz:
„Nefunguje to. Už to nevydržím. Odcházím bydlet k mamince.“
Otevřel jem lednici. Světlo svítilo. Pivo bylo studené…
Tak o čem to do háje mluvila?!