moudrost

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat.