moudrost

Když procházíte peklem, jen pokračujte (If you’re going through hell, keep going).