moudrost

Všichni jsme jen výsledkem toho, o čem jsme přemýšleli.