věda

Paradox vzniká, když se předčasně zralý poznatek srazí s nerozumem své doby.