cíl

Cesta není od člověka daleko. Jestli považujeme Cestu za něco nadlidského, nad člověkem, není to pravá Cesta.