život

Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastností vznešených.