Archiv pro rubriku: Kipling Joseph Rudyard

muži

KDYŽ 1.část Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen, sám že nejsi bezhlavý, když podezříván, pevně v sebe věříš, však neviníš svých soků z bezpráví, když čekat znáš, ba čekat beze mdloby, jsa obelháván, neupadat v lež, když nenáviděn, sám jsi beze zloby, slov ctnosti však nadarmo nebereš, když umíš snít a nepodlehnout snění, když hloubat znáš a dovedeš přec žít, když proti triumfu a ponížení, jak proti svůdcům společným jsi kryt, když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kal, když hroutí se tvé stavení a znova jak dělník v potu lopotíš se dál, když spočítat znáš hromadu svých zisků, a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát, když přinutíš znát srdce své a čivy, by s tebou vytrvaly nejvěrněj, ač tep a pohyb uniká ti živý a jen tvá vůle káže ?Vytrvej!?

muži

KDYŽ 2.část když něhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal, když sbratřen s davem, uchováš si hrdost a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král, když řekneš si: ?Svými vteřinami všemi, mně, čase, jak bych závodník byl, služ!?, pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!