politika

Pozitivní dobro, které mohou vlády vykonat, je omezeno na odstraňování překážek k dobrému životu.