Indiánská moudrost

Jeden večer vzal starý indián svého vnuka k ohni a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Řekl mu:,,Synku, ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky.
Jeden je špatný.
Je to vztek, žárlivost, závist smutek, sobeckost, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebelítost, ego a falešnost.
Ten druhý je dobrý.
Je to radost, pokoj, láska, naděje, vyrovnanost, skromnost, laskavost, empatie, štědrost, věrnost, soucit a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se zeptal:
,,A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl:,,Ten, kterého krmíš.“