humor

Eyjafjallajökull (název sopky) je islandský výraz pro „Budeš spát na letišti“.