štěstí

K lidskému štěstí a k úsměvné pohodě patří prostřený stůl, víno a přátelé.
ženy

Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími: řekni jen něco a ostatek zataj!