sex

Jestliže nerozumíme chorobným formám sexuality a nedovedeme je uvést do souvislosti s normálním sexuálním životem, pak nerozumíme právě ani normální sexualitě.

smysl života

Lidé jsou silní, pokud hájí určitou silnou ideu. Zeslábnou však a stávají se bezmocnými, když se jim tato idea ztrácí.

ženy

Přestože jsem po třicet let zkoumal ženskou psychiku, nejsem s to odpovědět na velkou, dosud nezodpovězenou otázku: Co vlastně ženy chtějí?