Epilog z filmu Mladý muž a bílá velryba

Pohleď, Achabe, hřbet má jak hora sněhu
dech má jak uragán a tělo jako býk
tři čárky od kotvy na stěně závětrné
velryba Moby Dick.

Slyšíš, Achabe, dva dílky na kompasu
přichází z temnoty jak předporodní křik
pěna už v závějích se přes palubu řine
velryba Moby Dick.

Cítíš, Achabe, už proklatě je blízko
vzpíná se k lanoví ten živý otazník
slepý a beznohý se srdcem na harpuně
má touha – Moby Dick.