věda

V době publikování teorie relativy jí rozumněli tři vědci, ze kterých dva z nich s ní nesouhlasili.

hloupost

Dvě věci na světě jsou nekonečné. Vesmír a lidská hloupost. I když s tím vesmírem si nejsem tak úplně jist.