dobro

I když lidé nevědí, co je dobro, mají ho v sobě.