život

Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a to vše je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.

život

Každý člověk je svým vlastním předkem a svým vlastním osudem. Člověk si tím tvoří vlastní budoucnost a dědí vlastní minulost.

život

Věřím, že nic nepomine bez následků a že každý náš krok, i ten nejmenší, jest významný pro život přítomný i budoucí…