vůle

Všechny dobré životní zásady byly formulovány před 2000 lety. Nyní zbývá je pouze uskutečnit.