láska

Úcta a láska musejí být rozděleny tak dobře, aby se navzájem snášely bez toho, že by láska byla úctou utlačovaná.

zábava

Lidé vyhledávají radovánky, zmítajíce se sem a tam jen proto, že cítí prázdnotu svého života, ale necítí prázdnotu té nové zábavy, která je vábí.

láska

Všechna těla a všechny duše nedosahují společně hodnoty nejnepatrnějšího skutku lásky.