život

Vytváříme nejen umělecká díla, ale každý z nás i svůj vlastní život – jako vlastní historický román.

cíl

Žít smysluplně znamená zaměřit se na něco hodnotného. Není důležité nepodaří-li se cíle dosáhnout.