děti

Každý rok 25. srpna je třeba, aby rodiče odvezli děti z prázdnin, aby je stačily do začátku školního roku „odvlčit“.