moudrost

Dve veci napĺňajú moju myseľ vždy novým a vzrastajúcim obdivom a hlbokou úctou: hviezdnaté nebo nado mnou a morálny zákon vo mne.

život

Jako protiváhu mnoha životních trampot dala nebesa člověku tři věci: naději, spánek a smích.